Zadania Szachowe

Opublikowane zadania

2003 Realizacja przewagi w końcówce
2002 Zadania z rozwiązaniami
1999 Zadania do rozwiązania
1998 Zadania do rozwiązania
1998 July
1998 August
1998 September
1998 Oktober
1998 November
1998 December